مزایده خودرو یک دستگاه زانتیا مدل : 88

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 559363
استان برگزاری: گلستان
قیمت : مخفی
تاریخ انتشار: 1402/06/27
مهلت شرکت در مزایده : 1402/07/13
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودرو یک دستگاه زانتیا مدل : 88
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی یک دستگاه پاترول دو درب مدل : 67
مزایده خودروي سواري سايپا 131 بشماره انتظامي 69 ايران 255 ط 43
مزایده خودروی سواری سمند ای اف سون مدل 1396
مزایده خودروی پراید 132 مدل 1389 به شماره انتظامی ایران 69 – 484ص68