مزایده پژو 405 رنگ : نقره ای مدل : 84

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 547963
استان برگزاری: اصفهان
قیمت : 110,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1402/03/19
مهلت شرکت در مزایده : 1402/03/30
شرح آگهی مزایده:
مزایده پژو 405 رنگ : نقره ای مدل : 84
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده پژوRDتیپRDING به شماره انتظامی 654ل 21ایران 23مدل 1382به رنگ سبز یشمی معمولی
مزایده خودروی پژو پارس رنگ : سفید مدل : 96
مزایده خودروی سمند رنگ : نقره ای مدل : 84
مزایده خودروی پژو پارس رنگ : نقره ای مدل : 82