مزایده کمپرسی رنو میدلام سفید 18 تن 6 چرخ

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 547840
استان برگزاری: ارومیه
قیمت : مخفی
تاریخ انتشار: 1402/03/17
مهلت شرکت در مزایده : 1402/03/22
شرح آگهی مزایده:
مزایده کمپرسی رنو میدلام سفید 18 تن 6 چرخ
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی ال 90 رنگ : سفید مدل : 96
مزایده خودروی ال 90 رنگ : سفید مدل : 87
مزایده خودروی تیبا به رنگ سفیدمدل 1394بشماره انتظامی ایران 17 - 429 ق 81
مزایده رنو مگان ال 90 ، مدل و سال ساخت : 1391 ، رنگ : سفید