مزایده خودرو پراید رنگ : سفید مدل : 82

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 547666
استان برگزاری: مرکزی
قیمت : 55,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1402/03/16
مهلت شرکت در مزایده : 1402/03/29
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودرو پراید رنگ : سفید مدل : 82
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پراید رنگ : سفید مدل : 87
مزایده خودروی :پراید جی تی ایکس آی مدل 1385
مزایده خودروی پراید مدل 1384 ، رنگ سفید روغنی،
مزایده خودروی پژو آردی آی 1600 مدل 1385رنگ سرمه ای