پراید رنگ : سفید مدل : 93

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 547318
استان برگزاری: گلستان
قیمت : 155,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1402/03/10
مهلت شرکت در مزایده : 1402/03/28
شرح آگهی مزایده:
پراید رنگ : سفید مدل : 93
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

یک دستگاه کامیون باری ولوو برنگ زرد مدل 1982
مزایده موتورسیکلت اسکوتر رنگ : سفید مدل : 94
مزایده 16 دستگاه خودروی (دانشگاه علوم پزشکی) قابل شماره گذاری و پلاک - تا تاریخ 1402/07/17
مزایده خودروی تیبا سواری مدل 1399 سفید رنگ به شماره پلاک ایران 69 - 629 ه 37