خودروي سمند به شماره انتظامی 253ب17 سری پلاک ایران56مدل 1385 برنگ بژ

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 547210
استان برگزاری: گیلان
قیمت : 200,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1402/03/09
مهلت شرکت در مزایده : 1402/03/27
شرح آگهی مزایده:
خودروي سمند به شماره انتظامی 253ب17 سری پلاک ایران56مدل 1385 برنگ بژ
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پراید رنگ : نوک مدادی مدل : 88
مزایده خودروی پراید تیپ111برنگ خاکستری متالیک مدل 1389 و بشماره انتظامی ایران 46-821ط
مزایده پارس تندر رنگ نقره ای متالیک مدل 1394 بشماره انتظامی ایران 46-143ص 13
مزایده کامیون کمپرسی خاور بنز مدل 1388 6 تن نارنجی روغن