مزایده پراید صبا بشماره انتظامی32 ایران - 428 د59 م مدل 85

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 546796
استان برگزاری: خراسان جنوبی
قیمت : 110,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1402/03/06
مهلت شرکت در مزایده : 1402/03/22
شرح آگهی مزایده:
مزایده پراید صبا بشماره انتظامی32 ایران - 428 د59 م لاستيک ها مستعمل و ضعيف که اتومبيل تا مورخ 1403/02/24 بيمه شخص ثالث دارد و لاستيک زاپاس ندارد به مبلغ 1.100.000.000 ریال( صدو ده میلیون تومان ) ارزیابی و قطعيت یافته است. ...
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده موتورسیکلت شهباز رنگ : نقره ای مدل : 88
مزایده خودروی وانت پیکاپ دوکابین رنگ : نقره ای مدل : 88
مزایده خودروی پراید رنگ : سفید مدل : 84
مزایده پراید مدل : 94