}


مزایده سمند EF7 رنگ : سفید مدل : 91


مزایده سمند EF7  رنگ : سفید  مدل : 91
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 516649
استان برگزاری: خراسان جنوبی
قیمت : مخفی
تاریخ انتشار: 1402/03/03
مهلت تا : 1402/03/20
شرح آگهی مزایده:
مزایده سمند EF7 رنگ : سفید مدل : 91
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

خرید اشتراک ماهانه (به صرفه)

آگهی های مشابه

مزایده یک دستگاه موتورسیکلت مدل : 94

مزایده پراید صبا بشماره انتظامی32 ایران - 428 د59 م مدل 85

مزایده خودرو پرايد به شماره انتظامی 346ط23ایران 52

مزایده خودروی تیبا 2 مدل : 98

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.