}


مزایده خودروی سمند LX رنگ : سفید مدل : 95


مزایده خودروی سمند LX  رنگ : سفید  مدل : 95
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 482077
استان برگزاری: خراسان جنوبی
قیمت : 145,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1402/01/09
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودروی سمند LX رنگ : سفید مدل : 95
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده یک دستگاه موتورسیکلت مدل : 94

مزایده پراید صبا بشماره انتظامی32 ایران - 428 د59 م مدل 85

مزایده سمند EF7 رنگ : سفید مدل : 91

مزایده خودرو پرايد به شماره انتظامی 346ط23ایران 52

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.