}


مزایده خودروی پراید رنگ : سفید مدل : 90 در بخش محمدیار


مزایده خودروی پراید  رنگ : سفید  مدل : 90 در بخش محمدیار
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 481960
استان برگزاری: ارومیه
قیمت : 66,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1402/01/07
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودروی پراید رنگ : سفید مدل : 90 در بخش محمدیار
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

خودروی سواری لیفان مدل 1393بشماره پلاک ایران 37-311ق34 ب

خودروی سواری روا بشماره انتظامی 739 ط 37 - ایران 17 ، به رنگ نوک مدادی

دستگاه نیمه یدک - تانکر حامل سوخت سیستم ایران کاوه تی ان 35 بشماره انتظامی 25 - 819 ع 89 مدل 1384 به رنگ سفید - آبی

پراید بشماره انتظامی 17 ایران 284 ل 14 به رنگ سفید مدل 82،

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.