}


مزایده خودروی پراید 111 مدل : 91


مزایده خودروی  پراید 111  مدل : 91
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 481594
استان برگزاری: سیستان
قیمت : 170,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1401/12/24
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده فروش یک دستگاه پراید 111 مدل : 91
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

پراید رنگ : سفید مدل : 90

پراید رنگ : نوک مدادی مدل : 88 در سیستان بلوچستان

پراید رنگ : سفید مدل : 88

مزایده پراید رنگ : سفید مدل : 95

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.