}


مزایده موتورسیکلت کویر s150 مدل 1400 رنگ سفید

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 477715
استان برگزاری: خراسان شمالی
قیمت : 43,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1401/11/08
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده موتورسیکلت کویر s150 مدل 1400 رنگ سفید
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده موتورسيكلت تيپ: پيشتاز سال ساخت: 1395 ابی رنگ

مزایده خودرو پراید 131به شماره پلاک 977 ق 15 ایران 26 مدل1395 به رنگ سفید روغنی

مزایده 2 خودرو -پژو405،تيپ 405SLX-TU5 مدل 99 و ال 90 مدل 96

مزایده خودروی سواری ساینا 1397 به رنگ سفید

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.