مزایده خودروی ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 472438
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 82,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1401/09/02
مهلت شرکت در مزایده : 1401/09/19
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودروی ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به رنگ اصلی قهوه ای و رنگ فرعی مسی-متالیک ب........... نزدشرکت بيمه دانا میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ هشتصد وبیست میلیون ریال ارزيابي گرديده است....
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی سواری سایپا تیپ تیبا به رنگ اصلی خاکستری مدل 96
مزایده وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 80 در شهر مراغع
مزایده خودروی پژو تیپ 405GLX-XU7 به رنگ خاکستری متالیک مدل 1394
مزایده خودروی سواری سایپا تیپ 131SE به رنگ سفید روغنی مدل 1393