}


مزایده خودروی پژو RD1600مدل 1382 به رنگ سفيد(دوگانه دستي)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 472411
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 25,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1401/09/02
مهلت تا : 1401/09/21
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودروی پژو RD1600مدل 1382 به رنگ سفيد(دوگانه دستي) در شهر مرند
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

خرید اشتراک ماهانه (به صرفه)

آگهی های مشابه

مزایده کامیون کشنده، سیستم: هوو تیپ: ZZ 4257 S 3241 V (6*4) در شهر مرند

مزایده فروش 2 دستگاه خودرو ......مرحله دوم

مزایده خودرو پژو تیپ 206SD-TU5 به رنگ سفید مدل 1395

مزایده یک دستگاه جیپ مدل : 61

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.