مزایده خودرو سایپا 131 مدل 1391 رنگ سفید

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 468679
استان برگزاری : گلستان
قیمت : 75,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1401/07/10
مهلت شرکت تا : 1401/07/26
مزایده خودرو سایپا 131 بشماره انتظامی 357 د 44 ایران 69 مدل 1391 رنگ سفید
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.