مزایده خودروی وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 88

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 468658
استان برگزاری : تبریز
قیمت : 175,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1401/07/09
مهلت شرکت تا : 1401/08/02
مزایده خودروی وانت نیسان رنگ : آبی مدل : 88 در شهر مراغه
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.