}


مزایده سواری پراید111به شماره پلاک 497 ن 91 ایران 36 مدل 1389

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 468430
استان برگزاری: خراسان رضوی
قیمت : 100,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1401/07/05
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده سواری پراید111به شماره پلاک 497 ن 91 ایران 36 مدل 1389
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده تعداد یک دستگاه پژو پارس xu7 مدل 1394

مزایده خودرو سمندمدل1396

مزایده خودرو يک دستگاه خودرو ال 90

مزایده خودرو وانت پیکان رنگ : سفید مدل : 90

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.