مزایده خودرو ساینا رنگ : سفید مدل : 1400

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 468145
استان برگزاری : کرج
قیمت : 140,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1401/06/29
مهلت شرکت تا : 1401/07/11
مزایده خودرو ساینا رنگ : سفید مدل : 1400
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.