مزایده پراید به رنگ نوک مدادی-متالیک مدل 85

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 429496
استان برگزاری: مازندران
قیمت : 40,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1401/02/24
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده پراید به رنگ نوک مدادی-متالیک مدل 85 آئینه ها سالم- صندلی ها سالم- سقف و ستون سالم -اتاق و بدنه سالم -اصل اسناد اتومبیل روئیت نگردید . کیلومتر 352183 .وطبق گزارش کارشناس اتومبیل مذکور به مبلغ چهارصد میلیون ریال (400/000/000ریال )ارزیابی گردید
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده رنجرور
ال 90
مزایده دنا EF7 برنگ سفید مدل سال 1396
مزایده خودرو پژو 206 تیو فایو به رنگ: سفید مدل 93

برچسب ها: مزایده پراید به رنگ نوک مدادی

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.