• مزایده فروش ۲ دستگاه خودرو قابل شماره گذاری

توضیحات

مزایده فروش ۲ دستگاه خودرو قابل شماره گذاری مجدد و همچنین ۲ دستگاه خودروی اسقاطی غیر قابل مشاره گذاری (نیار به توکن)

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

360475

استان برگزاری

سیستان

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه