• مزایده واگذاری ماشین الات (پژو GLX ۴۰۵ و پراید و نیسان   )