• car

توضیحات

مزایده فروش در ۳ ردیف شامل : فروش ششدانگ ساختمان مسکونی --- ششدانگ زمین --- خودرو کامیونت خاور تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ و ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

299410

استان برگزاری

خراسان رضوی

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه