• car

توضیحات

مزایده پیکان وانت رنگ سفید - روغنی تیپ :16000 خودرو مذکور بازدید بعمل آمده که با استارت روشن و آماده بکار نمی باشد و فاقد بیمه نامه شخص ثالث میباشد

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

299401

استان برگزاری

مازندران

قیمت :

51,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه