مزایده موتور سیکلت سیوان مدل 1393

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 299377
استان برگزاری: شيراز
قیمت : 10,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/09/01
مهلت تا : 1400/10/15
شرح آگهی مزایده:
مزایده موتور سیکلت سیوان مدل 1393 برابر اظهار خواهان موتورسیکلت با مشخصات بالا دارای بیمه شخص ثالث سال می باشد
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده ال نود سفيد رنگ مدل 1390 دوگانه سوز
مزایده سواری پراید به رنگ سفید روغنی مدل 1385
مزایده موتور سیکلت سیوان مدل 1393
مزایده پراید سفید رنگ سایپا مدل95 دو گانه سوز

برچسب ها: مزایده موتور سیکلت

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.