• مزایده فروش خودروهای مازاد در ۵ ردیف شامل سواری پژو - وانت مزدا - سواری پیکان