• مزایده خودرو زانتیا مدل 1384 تعداد سیلندر4 رنگ نقره ای