• مزایده  پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل 1383 شمسی به رنگ سفید شیری