• car

توضیحات

مزایده فروش اموال منقول و اموال و اثاثیه دفتری و اموال غیرمنقول در ۷ ردیف

در شهرستان انگوت شامل :

خودرو سواری سمند - خودرو وانت نیسان

- انواع لوازم یدکی و قطعات خودرو و ابزارآلات -

یک قطعه زمین مزروعی آبی - عرصه و اعیان ششدانگ ملک مسکونی

- ششدانگ پلاک ثبتی ۸۰ فرعی از ۵۸ اصلی - ششدانگ پلاک ثبتی ۴۹۲ فرعی از ۴۹ اصلی

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

297244

استان برگزاری

اردبیل

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه