• مزایده  موتور سیکلت طرح هوندا ، رنگ مشکی ، مدل 1390