•  مزایده خودرو سواری سمند تیپ LX سفید رنگ مدل 1391