• مزایده واگذاری (کامیونت ایسوز، هیوندای النترا، هیوندای توسان، سمند، وانت مزدا و ...)