• car

توضیحات

مزایده داغ 557 دستگاه انواع خودرو سواری در بندر عباس:

لیست تمام خودرو هابه همراه قیمت قابل مشاهده می باشد

فروش خودروها به صورت تکی است و قابل شماره گذاری و نقل و انتقال می باشند

(حتما جهت مراجعه به محل بازدید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنید)

مهلت شرکت در مزایده

1400/07/10 الی 1400/07/14ساعت 8الی 13

مشاهده لیست خودرو 1

مشاهده لیست خودرو 2

مشاهده لیست خودرو 3

مشاهده لیست خودرو 4

مشاهده لیست خودرو 5

مشاهده لیست خودرو 6

مشاهده لیست خودرو 7

مشاهده لیست خودرو 8

مشاهده لیست خودرو 9

مشاهده لیست خودرو 10

مشاهده لیست خودرو 11

مشاهده لیست خودرو 12

مشاهده لیست خودرو 13

مشاهده لیست خودرو 14

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

266836

استان برگزاری

هرمزگان

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه