• مزایده فروش سه دستگاه خودروی سواری (رنو مگان و یک دستگاه رنو کولیوس)