• irmozayede

توضیحات

مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1018/43 متر- ملک فوق واقع است در تهران بلوارافریقای-......... تعدادی اصله درخت در زمین مشاهده می گردد آثار تخریب شده آن در محل موجود بوده و حسب اعلام نظر معاونت شهرسازی و معماری منطقه -اداره طرحهای تفضیلی- به شماره 23791452 مورخ 1400/4/9 کل پلاک بر اساس سامانه طرح تفضیلی در پهنهG111 واقع شده و دارای هاشور تثبیت شده فضای سبز می باشد و کاربری ملک در طرح تفضیلی قدیم فضای سبز می باشد ملک فوق از سمت شمال و غرب و شرق محصور بین ساختمانهای احداثی می باشد راه دسترسی ملک از سمت میانه غربی ان به انتهای کوچه می باشد و به مبلغ509/000/000/000ريال ( پانصدو نه میلیارد ریال) ارزیابی شده است

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

266647

استان برگزاری

تهران

قیمت :

50,000,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه