• car

توضیحات

ساختمان ملک موصوفی جنوبی حدود 10سال ساخت با نمای سنگ شامل 5 طبقه هر طبقه دو واحد دارای اسانسور آپارتمان مورد تعرفه واقع در طبقه چهارم سمت جنوب و به صورت فلت بوده که پارتیشن بندی شده است و دارای آشپزخانه سرویس بهداشتی سیستم سرمایش و گرمایش اسپیلت و دارای انشعبات آب و برق وگاز می باشد. همچنین آپارتمان مزبور در زمان بازدید بصورت اداری مورد بهرابرداری قرار داشت. به مبلغ 125/500/000/000 ریال (یکصدو بیست و پنج میلیارد و پانصدهزار ریال ) ارزیابی شده است

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

266380

استان برگزاری

تهران

قیمت :

12,550,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه