• خودرو سواری سایپا تیپ SE131 مدل 1394 به رنگ سفید روغنی