• مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل ۱۳۹۳