• مزایده خودرو سواری پژو پارس مدل 1384 به رنگ نقره ای