• car

توضیحات

مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه وانت از ناوگان حمل و نقل مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ پیشنهادی

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

265660

استان برگزاری

همدان

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه