• مزایده موتور سیکلت 125 سی سی توريست - سالار گستر آسيا - آبی رنگ مدل 1395