• مزایده خودرو سواری سفيد رنگ مدل 1390 تيپ sL پرايد 132