• مزایده يك دستگاه خودرو سواری سمند LX مدل 1384 ، رنگ بژ متالیک