• مزایده يک قطعه آپارتمان گرگان – میدان ولیعصر 65 متر

توضیحات

آپارتمان با کاربری خدماتی واقع در طبقه نهم برج سرمایه به مساحت شصت وپنج متر و سی دسیمتر مربع دارای پار کینگ قطعه بیست وپنج به مساحت دوازده متر وهشت دسیمتر مربع واقع در زیرزمین دوم با قدر السهم از عرصه ومشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآیین نامه اجرائی آن شامل یک باب اتاق و آبدارخانه وپذیرائی و سرویس بهداشتی با پنجره های دو جداره با رویه کف پارکت و دیوارها کاغذ دیواری با سیستم سرمایش اسپیلت و گرمایش به صورت مرکزی و دارای یک امتیاز برق مستقل و آب و گاز مشاع با سایر واحدها می باشد با توجه به بازدید و بررسی های صورت گرفته وتحقیق در محل و کاربری و موقعیت شهری و قدمت و مصالح بکار رفته در ساخت و بدون در نظر گرفتن تعهدات ودیونی که ممکن است به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره داشته باشد ارزش کل ملک بانضمام انشعابات ومنصوبات جمعاً برابر 15/065/000/000ريال ( پانزده ميليارد و شصت وپنج ميليون ريال) تقویم ارزيابي نموده است ...................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

204676

استان برگزاری

گلستان

قیمت :

1,500,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه