• مزایده پژو 206 MGB1600IVJ، مدل: 1384، رنگ: نقره ای متالیک