• مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان مدل 1381 سفید رنگ