• مزایده خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس سال ساخت 1385 به رنگ نقره ای متالیک