• مزایده يك دستگاه اتومبيل از نوع سواری 405 جی ال ایکس  به رنگ کرم مدل 1382