• car

توضیحات

پارکت و پذیرایی با کف سرامیک و دیوارهای پذیرایی و خوابها با پوشش کاغذ دیواری و دارای دست شویی و حمام مجزا است. پنجره ها دو جداره و سیستم گرمایش آبگرمکن و بخاری و سیستم سرمایش کولر ابی است. آپارتمان دارای کنتور آب و برق و گاز مستقل است. با توجه به بررسی های به عمل آمده و موقعیت مکانی و منطقه ای حدود و جهات اربعه مندرج در سند مساحت و شکل هندسی و قدمت و اندازه و ابعاد و کلیه امتیازات اختصاصی و مشاعی و مصالح به کار رفته در ان و انشعابات و سایر عوامل موثر در ارزیابی ارزش ششدانگ ملک با فرض اصالت مدارک ابرازی بدون در نظر گرفتن اعهدات و دیونی که ممکن اشت داشته باشد قیمت پایه مزایده 7 میلیارد ریال معادل 700 میلیون تومان پیشنهاد می شود

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

204034

استان برگزاری

مشهد

قیمت :

700,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه