• مزایده خودروی سواری پراید  صبا  مدل 1385  رنگ نقره ای متالیک