• irmozayede

توضیحات

مزایده ملک - بصورت L شکل بوده و ورودی آن از انتهای بن بست به میزان 2/25 متر و از کوچه پشتی با شارع خاص به مقدار حدوداً 1/20 متر می باشد کاربری ملک به صورت مسکونی و عرض کوچه تعریف شده در محل 6 متر تعیین گردیده است اعیانی : اعیانی های ملک در وضعیت موجود در دو طبقه و مساحت کلی حدوداً 225 متر مربع که بصورت قدیمی ساخت و کلنگی به شرح ذیل احداث گردیده اند : الف - طبقه زیر زمین به مساحت حدوداً 107 متر مربع با پوشش سقف چوبی ساخته شده است ب: طبقه همکف به صورت مسکونی و به مساحت 118 متر مربع با سازه سقف چوبی و نمای کل ساختمان آجری با بند کشی مربوطه اجرا شده است . ملک امتیاز آب و برق و گاز شهری دارا می باشد با توجه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن موقعیت مکانی و راه های دسترسی و نوع سازه و کیفیت احداثی ها ارزش پایه ای ششدانگ عرصه و اعیا..............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

202507

استان برگزاری

ارومیه

قیمت :

800,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه